En dator med NYC Plåts hemsida, skapad av Avitus IT

Förbättra användarupplevelsen genom att använda friktioner i UX-design

En aspekt som UX-designers kan använda sig av är att skapa friktioner i designen. Genom att medvetet införa vissa hinder och utmaningar kan friktioner förbättra användarupplevelsen genom att öka användarens medvetenhet, minska misstag och förhindra oavsiktliga handlingar. Läs mer om det här!

Se alla blogginlägg

Skapa bättre användarupplevelsen med friktioner i din UX-design

En välutformad användarupplevelse (UX) är avgörande för att skapa tillfredsställelse och framgångsrika produkter. En aspekt som UX-designers kan använda sig av är att skapa friktioner i designen. Genom att medvetet införa vissa hinder och utmaningar kan friktioner förbättra användarupplevelsen genom att öka användarens medvetenhet, minska misstag och förhindra oavsiktliga handlingar. Här kommer vi att diskutera hur man kan använda friktioner i UX-designen för att förbättra användarupplevelsen, samt presentera exempel på både positiva och negativa användningar av friktioner.

Förbättra användarens medvetenhet

En av de främsta fördelarna med friktioner i UX-design är att de kan öka användarens medvetenhet om deras handlingar. Genom att införa tydliga och tydligt kommunicerade hinder kan användaren göra medvetna val och undvika oavsiktliga misstag. Här är ett exempel:

Exempel: "Spara" istället för "Spara automatiskt"

Genom att ha en knapp med texten "Spara" istället för att automatiskt spara ändringar som användaren gör, skapas en friktion som påminner användaren om att de måste aktivt spara sina ändringar. Detta ökar användarens medvetenhet och minskar risken för att viktiga ändringar går förlorade.

Förhindra oavsiktliga handlingar

Friktioner kan också användas för att förhindra användare från att utföra oavsiktliga eller irreversibla handlingar. Genom att införa extra steg eller bekräftelse kan användaren ha tid att tänka efter och undvika potentiella misstag. Här är ett exempel:

Exempel: Bekräftelse vid borttagning av objekt

När användaren trycker på en knapp med texten "Radera" kan en extra dialogruta dyka upp som frågar "Vill du verkligen ta bort den här?". Denna friktion ger användaren en möjlighet att dubbelkolla sitt beslut och undvika att oavsiktligt radera viktig information.

Risker med överdriven friktion

Trots att friktioner kan vara användbara för att förbättra användarupplevelsen finns det en risk att överdriva användningen av friktioner, vilket kan leda till en dålig UX. Här är några exempel på hur överdriven friktion kan påverka användarupplevelsen negativt:

Exempel: För många bekräftelsesteg

Om varje handling kräver flera bekräftelser och dialogrutor kan det leda till en frustrerande och tidskrävande upplevelse för användaren. Det är viktigt att hitta en balans mellan att förhindra misstag och att inte överbelasta användaren med för mycket friktion.

Exempel: Svårt att upptäcka funktioner

Om friktioner är för subtila eller inte tillräckligt tydliga kan användaren missa viktiga funktioner eller interaktionsmöjligheter. Det är viktigt att kommunicera friktionerna på ett sätt som är lätt att upptäcka och förstå.

Rätt balans med friktioner skapar bättre UX

Genom att använda friktioner på rätt sätt kan UX-designers förbättra användarupplevelsen genom att öka medvetenheten och minska risken för misstag. Genom att skapa tydliga hinder och bekräftelsesteg kan användare göra medvetna val och undvika oavsiktliga handlingar. Det är dock viktigt att vara försiktig så att man inte överdriver användningen av friktioner och skapar en dålig UX. Att hitta rätt balans är avgörande för att skapa en effektiv och tillfredsställande användarupplevelse.

Låt oss diskutera ditt nästa projekt.

Inga idéer är för små eller för stora. Hör av dig till oss så ser vi tillsammans till att ni når era digitala mål.

Smidigare med ett samtal? Du når oss på 0739395593.