Avitus IT Systemutvecklare vid sin arbetsplats

Avitus IT Privacy policy

Vi värnar om våra besökares integritet och sparar därmed ingen onödig information om våra besökare.

Privacy Policy för Avitus IT AB

Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur Avitus IT AB, org.nr: [559272-2804], med adress [Båthusgatan 9, 252 67 Helsingborg], (nedan kallat "vi" eller "oss") samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter för besökare och användare av hemsidan avitusit.se (nedan kallat "webbplatsen"). Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Om du har några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på hej@avitusit.se eller 0739395593.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter i samband med användning av webbplatsen:

a) Kontaktuppgifter: När du kontaktar oss via e-post eller telefon kan vi komma att samla in och lagra dina kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress och telefonnummer, för att kunna besvara och hantera dina frågor och ärenden.

b) Teknisk information: När du besöker webbplatsen samlar vi in teknisk information, såsom IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, tidpunkt för besök och vilka sidor du besöker på webbplatsen. Denna information används för att förbättra och optimera webbplatsen samt för att analysera och förstå hur användare interagerar med webbplatsen.

c) Cookies: Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och för att samla in statistik om användarnas beteende. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy.

Hur delar vi personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom i följande situationer:

a) Tjänsteleverantörer: Vi kan anlita tjänsteleverantörer och underleverantörer för att utföra vissa uppgifter å våra vägnar, såsom drift av webbplatsen, analys av användarbeteende och support. Dessa tjänsteleverantörer kan komma att få tillgång till dina personuppgifter, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra sina åtaganden.

b) Juridiska krav: Vi kan komma att dela dina personuppgifter om vi är skyldiga enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstöring. Dessa åtgärder inkluderar bland annat användning av kryptering, lösenordsskydd, brandväggar, regelbunden säkerhetsgranskning och utbildning av våra anställda i dataskyddsfrågor.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för, eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera eller anonymisera dem på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter, att be om att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dem begränsas. I vissa fall kan du också ha rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss på hej@avitusit.se eller 0739395593.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att klaga hos Datainspektionen eller motsvarande tillsynsmyndighet i det land där du är bosatt.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan för att säkerställa att den är aktuell och i enlighet med gällande lagstiftning. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera dig genom att publicera en uppdaterad version av policyn på webbplatsen. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Senast uppdaterad: [18-04-2023]

Låt oss diskutera ditt nästa projekt.

Inga idéer är för små eller för stora. Hör av dig till oss så ser vi tillsammans till att ni når era digitala mål.

Smidigare med ett samtal? Du når oss på 0739395593.